_MG_8526

Sakurayama Hachimangu Shrine, Takayama, Japan