_MG_8532

Sakurayama Hachimangu Shrine, Takayama, Japan