_MG_8534

Sakurayama Hachimangu Shrine, Takayama, Japan