_MG_8550

Sakurayama Hachimangu Shrine, Takayama, Japan